Yahoo Web Search

  1. ... bình yên. Không biết cô đã... chưa. Tôi nhắc chuyện này ... rất có lợi cho sau này. Cô...

    4 Answers · Society & Culture · 17/07/2007

  2. ...), nhớ quên sao anh ơi lời yêu em đã trao, người ... tình yêu đôi ta không xa vì giờ đã mãi...

    1 Answers · Society & Culture · 14/07/2008

  1. Try asking your question on Yahoo Answers