Yahoo Web Search

  1. Wtf i$ th@t? i$ th@t Vi3tN@M3$3? i C@N R3@d it bUt i d0Nt UNd3RSt@Nd it. N3Xt tiM3 Rit3 it iN 3NGliSH. W@t$ th3 P0iNt 0F thi@?

    1 Answers · Education & Reference · 06/11/2009

  2. ... ta có biết mà đọc đến hay không . Nên cháu qua trả lời giùm nha ? :D

    4 Answers · Entertainment & Music · 22/02/2010

  3. ...em'va`con. Anh khong the nao giai thich duoc noi long anh, khong vo., khong con Anh thuc. su. nho'em, hay `vi`nhung`ngay`chung ta o ben nhau, xin em...`tha thu' tat ca nhung loi lam cua anh.. Anh mai mai yeu em...

    3 Answers · Society & Culture · 19/03/2007

  1. Try asking your question on Yahoo Answers