Yahoo Web Search

  1. ... Ang Tagalog ay ginagamit bilang lingua franca ng Pilipinas, subalit ang Ingles ang ginagamit...mga Amerikano. Kadalasan, naipagkakasing- kahulugan na ang Taglish at ang Tagalog ng...

    2 Answers · Education & Reference · 22/06/2008

  1. Try asking your question on Yahoo Answers