Yahoo Web Search

  1. ...dahil sa matinding karamdaman) intellect-piracy -- pagnanakaw ng imbensyon o katha ng ibang tao graft and corruption -- ito ang ginagawa ng mga politicians sa philippines, pagnanakaw sa...

    2 Answers · Politics & Government · 20/03/2008

  2. ...where they really belong. i mean , i also love california. friendly...the windows open and when you get back, everything...you know what? even with the graft and corruption and discrimination in ...daughter. i love my tagalog language, my filipino...

    19 Answers · Travel · 30/06/2009

  1. Try asking your question on Yahoo Answers