Yahoo Web Search

  1. ... cha nào con nấy like father like son... do you want to see? tôi muốn biết ai đã đưa ra lời gợi_ý vô...

    4 Answers · Society & Culture · 24/09/2006

  2. ...ghet nhat la thang nao` ma` choi con virut do' , ai bi vao day... biet yeu thuong la` tro` dua ` ma` minh van me say... nguoi dung noi se yeu minh toi mai thoi thi gio day toi se vui hon. Gio nguoi lac loi buoc chan ve noi xa xoi, cay...

    4 Answers · Society & Culture · 10/04/2009

  3. ... lẻ loi ", "gửi...", "ai đưa em về", etc... ngày tôi chọn một...", "em còn nhớ hay em ...

    5 Answers · Society & Culture · 27/10/2010

  1. Try asking your question on Yahoo Answers