Yahoo Web Search

 1. Sort by

 1. Diiwica is the one and only God. Choose him or burn in Hell for eternity. On second thought I like the God "A", seems like a nice god.

  13 Answers · Society & Culture · 26/04/2012

 2. ... Pei Peng Pian Pin Ping Pou Pu Qi Qian ... Ta Tai Tan Tang Tao Teng Tian Tiao Ting...

  9 Answers · Arts & Humanities · 28/06/2009

 3. ... ping she me fa yan re ren tao yan Who are those ...world Xiang ling hun chu qiao ping fan zui lian Are you wishing...darkness, Ni de yan jing jiu hui fang dian, yeah your eyes still...

  2 Answers · Society & Culture · 30/07/2009

 4. ...)-Male 159914 46 王平 Wang Ping (Peaceful)-Male 155617 47 王刚 ...) – Female 153218 50 刘芳 Liu Fang (Fragrant) – Female 152189 Besides...

  2 Answers · Travel · 13/06/2013

 5. ...be ending at 走进心里的桃花源 zou jin xin li de tao hua yuan Walk into the "Peach Blossom... tears 云那头的地平线 yun na tou de di ping xian The horizons at that end of the ...

  2 Answers · Society & Culture · 16/11/2008

 1. Try asking your question on Yahoo Answers